08 December 2017

04 December 2017

DUNHILL
250.000 Roepiah, Bebas Ongkos Kirim Djawa

29 November 2017

26 November 2017

23 November 2017

HKC

 


225.000 Roepiah, bebas ongkos kirim Djawa

PAKOE BOEWONO (PB) X675.000 Roepiah, Bebas Ongkos Kirim Djawa

IKLAN (SENG) TUNGSRAM

Pandjang 40 cm x Lebar 30 cm
75.000/Lembar + Ongkos Kirim, ataoe
150.000 (2 Lembar), Bebas Ongkir Djawa

22 November 2017

ONDERDELEN

TERDJOEWAL

IKLAN (TJERMIN) GARDAN-BAYER

Diameter 5,5cm
95.000 roepiah, bebas ongkos kirim Djawa

FRAME KATJAMATA DJADOEL "BOWLING"125.000 roepiah, bebas ongkos kirim Djawa

19 November 2017

SELONGSONG BOTOL MINOEMAN, KATANJA450.000 Roepiah, Bebas Ongkos Kirim Djawa