28 July 2010

RAKET KAJOE


@250.000 roepiah, beloem ongkir.
TINGGAL JANG PALING KIRI

TJAWAN/PISIN IKLAN LAMPOE

Out of Stock

21 July 2010

KALENG BISKOEIT "DAY by DAY"175.000 roepiah, beloem ongkir.

PIRING TERBANG BLUEBAND


100.000 roepiah, beloem ongkir.

GANTOENGAN KOENTJI BLUEBAND


@35.000 roepiah, beloem ongkir.

GANTOENGAN KOENTJI LUX


@35.000 roepiah, beloem ongkir.

20 July 2010

KWARTET OVALTINE

dilengkapi peta olahraga keliling Indonesia
bersama Ovaltine oekoeran 63 cm x 49 cm
150.000 roepiah/set (32 kartoe), beloem ongkir.

KWARTET TARZAN (KETJIL)
75.000 roepiah/set (32 kartoe), beloem ongkir.

RAPOR CHUNG HUA HUI SCHOOL (1937)


Out of Stock

IDJAZAH MULO (1950)

75.000 roepiah, beloem ongkir.

IDJAZAH SEKOLAH RAKJAT (1955)

75.000 roepiah, beloem ongkir.

SOERAT KETERANGAN LAHIR (1930)

Out of Stock

10 July 2010

KLEM POMPA #4
Out of Stock

KLEM POMPA #3Out of Stock

PEDAL UNION KETJIL (GERMANY)

250.000 roepiah, beloem ongkir.
BOOKED