09 March 2011

GANTOENGAN (HOLLAND)

bahan bakelite, Made in Holland
250.000 roepiah (oentoek ketiganja), soedah ongkir.

No comments: