07 July 2011

KOEMPOELAN FOTO MOTIF BATIK


RAGAM MOTIF:
Nagaraja, naga kembar, naga sekawan, naga mulyo, naga sinanding, lar pyur,
lar gede, purbopuro, bokor kencono, peleman, manuk cilik, kuda lumping,
semengiri, parkit kembar, widarbo, unthuk laut, doromegar,
yuyu, manyar, jroning wardoyo
200.000 roepiah (semoeanja), soedah ongkir.

No comments: