07 July 2011

PANTJI BESI TJOR BERSALOET ENAMEL #2
lebar 17cm, pandjang 24cm, tinggi 4,5cm
berat hampir 1 kilogram
275.000 roepiah, soedah ongkir.

No comments: